Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö 25.5.2018 alkaen

 

REKISTERINPITÄJÄ:

Kermetar Oy

Inkiläntie 9

04250 KERAVA

FI0666592-7

info(et)kermetar.fi

 REKISTERISTÄ VASTAAVA YHDYSHENKILÖ:

Laura Pelho

050 5658396

laura.pelho(et)kermetar.fi

 

 

Kermetar  Oy:n asiakasrekisteri

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaiden kanssa tehtävät tilaussopimukset. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen tuotteiden tilaaminen meiltä on mahdotonta, jos emme saa henkilötietojasi.

Emme tee sivuillamme profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.

 • Kermetar Oy:n verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään sähköpostitse tai puhelimitse, perustuen olemassa olevaan asiakassuhteeseen
 • asiakkaalta itseltään henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä

 

Henkilötietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja vastaanottavat:

 • yrityksemme ja sen työntekijät
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran teille
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Yrityksemme ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukaiset sopimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Säilytämme henkilötietoja:

 • verkkokaupassa korkeintaan viiden vuoden ajan
 • sähköposti arkistosssa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

 Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Keravalla 25.05.2018

Laura Pelho

Toimitusjohtaja

Kermetar Oy

Lisätty ostoskoriin